Privacy Statement

Inleiding

Rente.nl is een website van GeldNL B.V., gevestigd aan de Willemstraat in Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52062910. GeldNL is eigenaar, beheerder en exploitant van de websites GeldNL en Rente.nl.

Onder de website Rente.nl valt ook het sub-domein https://blog.rente.nl/

Via onze websites bieden wij onze bezoekers diensten aan waarbij wij privacy gevoelige informatie verwerken. Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je gegevens. Deze gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd, conform de eisen van de privacywetgeving.

In deze privacy statement leggen we uit:

 • Welke persoonsgegevens we van je verwerken
 • Met welk doel wij deze gegevens verwerken
 • Hoe wij omgaan met het verstrekken van deze gegevens aan derden
 • Welke rechten jij hebt om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de diensten welke Rente.nl aanbiedt op haar websites laat je (persoons)gegevens bij ons achter. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend die gegevens die nodig zijn om de aangeboden dienst goed te laten functioneren.

Afhankelijk van die geboden dienst kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW gegevens (naam, postcode, huisnummer)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mail adres
 • Gegevens over gebruik van diensten en producten waarvoor je een vergelijking maakt (bijvoorbeeld gegevens over je woning bij het maken van een vergelijking voor een inboedelverzekering)
 • Gegevens over je huidige situatie die nodig zijn voor het maken van een vergelijking (bijvoorbeeld het aantal schadevrije jaren dat je hebt voor een vergelijking van autoverzekeringen of je gezinssamenstelling voor een vergelijking van reisverzekeringen)
 • Persoonsgegevens welke nodig zijn om een aanvraag te doen voor een product (bijvoorbeeld IBAN nummer of telefoonnummer bij het afsluiten van een autoverzekering)
Doeleinden van het gebruik van de persoonsgegevens

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van een vergelijking en de resultaten hiervan te tonen waarbij deze aansluiten op jouw persoonlijke situatie
 • Om je aanvraag van een product (bijvoorbeeld een autoverzekering) te verwerken en je op de hoogte te houden van de status daarvan
 • Om met jou te communiceren via nieuwsbrieven (hiervoor hebben wij jouw toestemming nodig)
 • Om met jou te communiceren n.a.v. vragen, opmerkingen en/of klachten
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties te tonen en aanbiedingen te doen nadat je een website van Rente.nl hebt bezocht of een vergelijking hebt gemaakt.
 • Om met jou te communiceren op het moment dat je een offerte aanvraag hebt gedaan voor één van de diensten welke Rente.nl aanbiedt.
 • Om met jou te communiceren op het moment dat je via ons een product hebt afgesloten waarbij wij optreden als eerste contactpunt. (wij kunnen periodiek contact met je opnemen om je te informeren of het afgesloten product nog bij jouw situatie past)
 • Om met jou te communiceren en/of je een aanbieding te doen op het moment dat je bij ons een vergelijking hebt gemaakt of een product hebt afgesloten. Op basis van jouw gegevens doen wij jou dan een passende aanbieding.
Verstrekken van de gegevens aan derden

De gegevens welke je verstrekt leveren wij uitsluitend aan derde partijen als dat nodig is voor het leveren van de aangevraagde diensten of producten. Zo geven wij bijvoorbeeld jouw gegevens door aan de verzekeraar waar jij een autoverzekering hebt aangevraagd.

Als wij gegevens doorgeven aan een derde zorgen wij er met een overeenkomst voor dat deze gegevens uitsluitend gebruikt mogen worden door het doel waarvoor de gegevens zijn doorgegeven.

Wij verstrekken jouw gegevens verder niet aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld op verzoek van politie en justitie).

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

Jij hebt het recht om de gegevens die wij van jou verwerken in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kan hiervoor contact opnemen met [email protected]. Om misbruik te voorkomen verzoeken wij je adequaat te identificeren

Heb je een klacht over het verwerken van je persoonsgegevens helpen wij je graag dit op te lossen. Kunnen wij dit samen niet oplossen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten