Klachtenprocedure Rente.nl

Wat verstaan wij onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over het handelen of nalaten door Rente.nl.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over Rente.nl?

Ben je ontevreden over het handelen van Rente.nl of vind je dat we iets hebben nagelaten? Dan kun je hierover contact opnemen met ons Service Team. In de meeste gevallen vinden we dan gezamenlijk een oplossing.

Kom je er niet uit met ons Service Team? Dan kun je een officiële klacht indienen. De klachtverantwoordelijke van Rente.nl zal deze dan in behandeling nemen.

Hoe dien ik een officiële klacht in?

Een klacht indienen kan per e-mail of per post. Vermeld in je klacht in elk geval de volgende zaken:

  • Je naam, adres en telefoonnummer
  • Omschrijving van je klacht
  • Met wie je contact hebt gehad bij Rente.nl.
Hoe behandelen jullie mijn klacht?

Na ontvangst van je klachtbrief of e-mail, sturen we je een bevestiging van ontvangst. De klachtverantwoordelijke van Rente.nl neemt de klacht in behandeling en neemt eventueel nog contact met je op voor extra informatie. Meestal ontvang je binnen vier weken een beslissing over je klacht. Mocht de klachtverantwoordelijke langer de tijd nodig hebben, dan laat hij je dit altijd binnen deze vier weken weten.

In de beslissing over de klacht lees je in elk geval hoe de beslissing tot stand is gekomen en welke maatregelen er zijn hebben genomen.

Oneens met de beslissing of de klachtafhandeling?

Ben je het niet eens met de beslissing of de manier waarop de klacht is afgehandeld? Dan kun je je klacht neerleggen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. Je dient je klacht online of schriftelijk in bij Kifid. Rente.nl is onderdeel van GeldNL B.V.. Vermeld bij het indienen van je klacht het AFM-nummer van GeldNL B.V: 12039914. Dit bespoedigt de behandeling van de klacht.

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten