Dienstverlening Rente.nl

Over Rente.nl

Op Rente.nl zijn we transparant. Over financiële producten en aanbieders, maar natuurlijk ook over ons zelf. Daarom vind je hier informatie over welke diensten wij aanbieden, hoe wij verdienen, welke vergunningen wij hebben en hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Welke diensten biedt Rente.nl aan?

Rente.nl is onderdeel van GeldNL B.V.. Dit is een onafhankelijke intermediair met twee vergelijkingssites: Rente.nl en GeldNL. Op Rente.nl vergelijk je gratis leningen, hypotheken en andere financiële producten met elkaar. Je maakt zelf, op basis van de door jou ingevoerde gegevens en de daarbij horende resultaten, een keuze voor een aanbieder en product.

Adviesvrij

Je krijgt van Rente.nl geen persoonlijk advies. De resultaten van de berekeningen en vergelijkingen zijn gebaseerd op de gegevens welke door jou worden ingegeven.

Omdat je geen persoonlijk advies krijgt, ben je zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door jou gemaakte keuzes. Zorg altijd dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn. Dit is in je eigen belang.

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Rente.nl is volledig objectief en onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel, zeggenschap of invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen.

Op Rente.nl vergelijk je de volgende producten:

  • Spaarrekeningen
  • Hypotheken
  • Leningen

Rente.nl streeft ernaar alle beschikbare tarieven, premies en voorwaarden van de financiële producten van financiële instellingen en tussenpersonen op te nemen in de vergelijkingen. Wij bieden je het meest complete aanbod in Nederland, maar helaas staan (nog) niet alle financiële instellingen erin. Financiële instellingen zijn namelijk vrij om hun premies en voorwaarden ter beschikking te stellen. Instellingen die hun gegevens niet aan Rente.nl verstrekken of onjuiste informatie aan ons geven, vind je daarom niet onze vergelijkingen.

Beloning - Hoe wordt Rente.nl beloond voor haar diensten?

Rente.nl ontvangt alleen een beloning van een aanbieder (provisie of een vaste vergoeding) als je een product via Rente.nl afsluit, een offerte aanvraagt of doorklikt naar de website van de aanbieder. De precieze hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.

Toezicht op Rente.nl

Rente.nl is onderdeel van GeldNL B.V. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert ons. Dat houdt in dat wij een vergunning hebben voor de Wet Financieel Toezicht (WFT). De AFM controleert of we alle regels naleven die in de WFT zijn vastgelegd en of we voldoen aan alle gestelde transparantie-eisen.

Naast de AFM kijkt ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met ons mee. Deze onafhankelijke toezichthouder zet zich in voor de rechten van de consument. Het strijdt voor een gelijk speelveld voor bedrijven die zich aan de regels houden.

Tot slot geldt specifiek voor onze zorgverzekering vergelijking dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erop toeziet dat de informatie van verzekeraars die in deze vergelijking getoond wordt correct is. Met trots kunnen we melden dat dit het geval is en dat we daarom in het bezit zijn van het Keurmerk Objectief Vergelijken.

AFM, Kifid en de KvK

Rente.nl is onderdeel van GeldNL B.V., die een AFM vergunning heeft inzake de Wet Financieel Toezicht (WFT) onder nummer: 12039914.

GeldNL. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Brabant) onder nummer 52062910.

Heb je een klacht over de inhoud van de productovereenkomst? Dien deze dan in bij de betreffende aanbieder. Wanneer je klacht door de aanbieder niet naar tevredenheid wordt opgelost, leg je de klacht voor aan het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Heb je een klacht over de dienstverlening van Rente.nl, neem dan contact op ons service team. De behandeling van elke klacht verloopt volgens onze klachtenprocedure.

GeldNL B.V. is aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële dienstverlening (Kifid) onder nummer: 300.014480.

Wij waarborgen je privacy en gaan zorgvuldig om jouw gegevens. Meer informatie vind je in ons privacyreglement.

Welke gegevens worden geregistreerd

Meld je jezelf aan voor een e-mail nieuwsbrief, neem je deel aan een actie of maak je op een andere manier gebruik maakt van de diensten van Rente.nl? Dan worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd.

Doel gegevensregistratie

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Rente.nl enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om je gerichte aanbiedingen te doen. Je persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van GeldNL B.V. (waar Rente.nl onderdeel van is).

Links naar andere websites

Op Rente.nl tref je links aan naar andere websites. Hoewel de websites van derden met zorg zijn geselecteerd, kan Rente.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik door die organisaties van je gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Surfgedrag

Rente.nl. houdt algemene bezoekersstatistieken bij om de websites zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers. En om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.

Welke browsers ondersteunt Rente.nl?

Mogelijk werkt Rente.nl niet goed in je huidige browser. Internet Explorer wordt per 1-5-2021 niet meer ondersteund.

De nieuwste versies van onderstaande browsers worden wél actief door Rente.nl ondersteund. Je kunt de nieuwste browserversie gratis downloaden, installeren en vervolgens direct gebruiken:

Gegevensverstrekking aan derden

Rente.nl zal je gegevens, zonder je toestemming, niet verstrekken aan derde partijen. In uitzonderlijke gevallen, ongeacht de toestemming daarvoor kan Rente.nl gegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Rente.nl te garanderen.

Recht op inzage

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens heb je recht op inzage in de gegevens die GeldNL B.V. (waar Rente.nl onderdeel van is) over je verzameld en de manier waarop die gebruikt worden. Als hierin onjuistheden staan, heb je ook het recht om deze te laten corrigeren. Heb je een verzoek om inzage of correctie van je persoonsgegevens? Dan kun je hiervoor een e-mail sturen naar Rente.nl Vermeld in de e-mail in elk geval je volledig naam, voorletters, geboortedatum, adres en eventueel je telefoonnummer. Stuur tevens een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van je verzoek nemen wij binnen 14 dagen contact met je op.

Wijzigingen

Rente.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Rente.nl.

Vragen

Heb je een vraag of opmerking op het gebied van het privacybeleid van Rente.nl? Neem dan contact met ons op: Willemstraat 1K, 5611HA te Eindhoven ter attentie van de directie.

Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Rente.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Rente.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Rente.nl. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Rente.nl. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws)artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Rente.nl. Rente.nl. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen, koersen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Rente.nl. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Rente.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Rente.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld.

[email protected]

N.B. Overal waar wij op deze pagina praten over Rente.nl, bedoelen we altijd de site Rente.nl welke onderdeel is van GeldNL B.V.

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten