Contact met Rente.nl - We staan je graag te woord

Heb je een suggestie, opmerking of vraag aan Rente.nl? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier of stuur een e-mail naar webredactie@rente.nl

Zakelijke gegevens

Rente.nl is onderdeel van Geld.nl. Geld.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiele Markten) en het Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening).

Adresgegevens: Willemstraat 1K
5611 HA Eindhoven

KvK: Geld.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer: 52062910.

AFM: Geld.nl is geregistreerd bij de AFM onder nummer: 12039914.

Kifid: Geld.nl is geregistreerd bij het Kifid onder nummer: 300.014480

Adverteren op Rente.nl

Maandelijks bezoeken meer dan 50.000 unieke bezoekers Rente.nl. Deze bezoekers zijn serieus op zoek naar spaarrekeningen, leningen, hypotheken en bankspaarproducten en advies hierover. Waarschijnlijk zijn zij ook zeer geïnteresseerd in jouw financiële product, -dienst of -advies. Zorg ervoor dat deze bezoekers met jou in contact komen en adverteer op Rente.nl!

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Geld.nl:

Geld.nl

Geld.nl bestaat uit de volgende sites: